panasonic

Panasonic leveres med en ny luftvarmepumpe

Posted by kalle82 on

Panasonic er den mest solgte pumpe i Danmark. Danmark er blevet et Panasonic land. Hvis du sammenligner Sverige og Finland, er det andet i salget. I Norge kommer det også på tredjepladsen. Alle nordiske lande har Panasonic som den øverste tre model. Det afhænger af dets evne til at levere varme i det nordiske klima.

Flere dage er gået siden Panasonic gik ud og sagde, at de ville frigive nye modeller på det nordiske marked. Det gode er, at vi får samme modelbetegnelse som resten af ​​Europa. I dag anvendes model navne som 25 og 35, den tidligere gik på samme linje som Fujitsu med 09 og 12. Det har længe været forvirrende for kunden at forstå, hvilke modeller der er gældende. For dem, der sælger, var det klart, at 09 var den samme som Panasonic-modellen med navn 25. Nu har bogstaverne til Panasonic taget et skridt op. For eksempel er den gamle HE gået og bliver HZ, det samme gælder for VE, der er blevet VZ. Vi har set en kraftig gennemgang af pumper på https://www.novasolar-webshop.dk/varmepumper/?brand=1-panasonic. Der har været mange anmeldelser, og de viser de bedste Panasonic-pumper, der er tilgængelige på markedet, når det kommer til luftvarmepumper. Vi har også set, at ventilatormotor er næsten dobbelt så effektiv som den ældre model. Når det kommer til at have en god SCOP, klassificerer HZ modeleren den gamle DKE og også HE-modellen.

Panasonic hz25

Der har været så mange nyheder, at de ældre modeller bliver svært at komme med. Blue Fin er også en måde at skelne de ældre fra de nyere, sådan er varmepumpens udendørs varme for salt og andre nær vandet. Der er flere grunde til, at der vil ske ændringer, især fordi det nordiske klima kræver mere af pumperne end de sydlige lande. Hvis du indstiller maksimal effekt på en HZ 35, kan du varme op over hundrede og femogtyve kvadratmeter, det vil sige hvis du har ca. 2,40 lofter. Ellers er det vildledende, da kubik med luft, der skal flyttes og ikke opvarmes, er i overensstemmelse med de specifikationer, som fabrikanten har givet til alle onlineforretninger. For at undgå forkert salg bør huset dog være åbent og ikke mindst have en del over døren, hvor varmepumpen kan forsegles. Så at dækslet på toppen ikke holder fast i loftet.

Företagande

Ökat antal konkurser bland företag

Posted by kalle82 on

Fler och fler väljer att starta företag i Sverige, men parallellt med denna utveckling ökar även antalet konkurser. Antalet företagskonkurser ökade med 3% under 2017 från året innan. Två branscher där utveckling varit särskilt negativ, på snudd till alarmerande, är bygg samt hotell och restaurang enligt Upplysningscentralen – UC.

Exakt vad det ökade antalet konkurser beror på är svårt att säga, en teori är att företagsbedrägerierna som också ökar leder till ett ökat antal företagskonkurser. Andra faktorer som nämns som möjliga orsaker till att företag inom just bygg- och restaurangbranschen har svårt att klara sig är att rotavdraget plockats bort och anställningar av ungdomar inom hotell och restaurang inte längre subventioneras.

Ett annat tänkbart skäl som fördes fram i Ekonomiekot Extra (2018-01-07) är att det är väldigt enkelt att starta företag. Enkelheten gör att allt fler blir egenföretagare, möjligen innebär det även att personer som egentligen saknar tillräcklig ekonomi eller tillräckliga kunskaper startar egna firmor. Sedan får man problem att skapa tillräcklig lönsamhet alternativt har man svårt att få business lån till nödvändiga investeringar i .  

Kraftigast ökning av företagskonkurser har skett i Gotlands län (+95%) samt Västmanlands län (+80%). En intressant iakttagelse i samband med detta som varken Upplysningscentralen – UC eller Sveriges Radio – SR tycks ha noterat i detta sammanhang är hur ett stort antal asylboenden lades ner i båda dessa län under 2017. Kan antalet konkurser möjligtvis vara kopplade till asylindustrin som genererat ett stort antal både större och mindre företag, av vilka många nu avvecklas då behoven förändrats.

Statistik visar att många nya företag läggs ner redan inom tre år. Att det är svårt att få långsiktig lönsamhet i företagande är ingen nyhet så har det alltid varit, skillnaden mot förr är snarare att allt fler blir egenföretagare. Trots att antalet konkurser ökar inom vissa branscher, ökar antalet företag mycket kraftigt inom andra branscher främst inom tjänstesektorn. Allt fler IT-konsulter och specialiserade experter av olika slag startar egna verksamheter. Bland företag som arbetar med järn eller stål har ingen betydande ökning skett men företagsavvecklingarna tycks inte heller ha ökat. På det hela taget är det alltjämt mycket gynnsamma tider att starta nytt med rådande högkonjunktur och exceptionellt låga räntor på investeringskapital.